Τα Φάρμακα για την Ανικανότητα Στύσης Μπορεί να Αυξήσουν τον Κίνδυνο Θανάτου Όταν Συνδυάζονται με Συνήθη Φαρμακευτική Αγωγή για τον Πόνο στο Στήθος

Μια νέα Σουηδική μελέτη, δημοσιευμένη στο Journal of the American College of Cardiology, προτείνει ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα φάρμακα για την ανικανότητα στύσης και φάρμακα νιτρών βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο για παθολογικές καταστάσεις και θάνατο με την πάροδο του χρόνου. Η μελέτη αυτή αφορά τα άτομα με καρδιαγγειακές παθήσεις (CVD) που λαμβάνουν φωσφοδιεστεράση τύπου 5 αναστολείς (PDE5i) – γνωστούς ως Viagra, Levitra, Cialis και άλλα – που είναι κοινή ιατρική αγωγή για την ανικανότητα στύσης (ED).

Ανικανότητα Στύσης και Καρδιαγγειακή Νόσος

Η ανικανότητα στύσης είναι μια κοινή κατάσταση σε άνδρες μεσαίας και μεγαλύτερης ηλικίας και αποτελεί ισχυρό προγνωστικό δείκτη για τη νόσο των στεφανιαίων αρτηριών. Οι νίτρες είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θεραπεία της αγγινικής πρίστης, ή πόνου στο στήθος. Και τα δύο φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν πτώση της αρτηριακής πίεσης, επομένως η ταυτόχρονη χρήση τους δεν συνιστάται.

Συνέπειες της Συνδυασμένης Χρήσης

Η έρευνα αυτή, η οποία ενημερώνει προηγούμενες μελέτες χρησιμοποιώντας το ίδιο εθνικό σουηδικό σύνολο δεδομένων από το Σουηδικό Μητρώο Ασθενών, αναλύει τη συσχέτιση μεταξύ της θεραπείας PDE5i και των καρδιαγγειακών αποτελεσμάτων σε άνδρες με σταθερή νόσο των στεφανιαίων αρτηριών που λαμβάνουν νίτρα.

Συμπεράσματα της Μελέτης

Η μελέτη περιελάμβανε 61,487 άνδρες με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου ή περικαρδιακής διαστολικής επέμβασης που είχαν λάβει δύο συνταγογραφήσεις νιτρών εντός έξι μηνών. Η έκθεση ορίστηκε ως η λήψη τουλάχιστον δύο συμπληρωμένων συνταγογραφήσεων οποιουδήποτε φαρμάκου PDE5i.

Από αυτούς τους άνδρες, 55,777 έλαβαν νίτρα και 5,710 έλαβαν και τα δύο φάρμακα, νίτρα και PDE5i. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης για ολόκληρο το σύνολο ήταν 5.7 χρόνια για τους χρήστες μόνο νιτρών και 3.4 χρόνια για τους χρήστες νιτρών με θεραπεία PDE5i. Η ομάδα νιτρών συν PDE5i ήταν νεότερη σε ηλικία, στα 61.2 έτη, σε σύγκριση με 70.3 έτη στους χρήστες μόνο νιτρών.

Συστάσεις και Περιορισμοί

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν πολυμεταβλητή ανάλυση κινδύνου Cox για να εκτιμήσουν τους δείκτες κινδύνου για διάφορα αποτελέσματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων της θνησιμότητας όλων των αιτιών.